Le Droit Humain
INTERNATIONALE ORDE
DER GEMENGDE VRIJMETSELARIJ
NEDERLANDSE FEDERATIE
© Le Droit Humain - Nederlandse Federatie 2024

Loge Caleidoscoop kan van start

07-09-2022

Loge Caleidoscoop kan van start

Op 3 september was het eindelijk zover: de Consecratie van de nieuw opgerichte loge nr. 2154 Caleidoscoop in Eindhoven. Dit is een uitgebreid ritueel waarbij het Licht in de donkere Werkplaats wordt gebracht, het charter van oprichting wordt overhandigd aan de bestuurders van de loge, en de officieren hun functie formeel innemen.  Na een ceremonie met een dialoog over de betekenis van het licht is het verspreid onder de aanwezigen. Vrijmetselaars uit het hele land, uit België en Duitsland en onze kandidaten vierden dit bijzondere moment met de kersverse loge. Na de ceremonie werd natuurlijk geproost, en heerlijk gegeten! Nu het Licht is binnengebracht kan de loge aan de slag. Dat betekent dat de Loge nu bevoegd is leerlingen, gezellen en meesters in te wijden. De inwijdingen zijn bedoeld om gereedschappen voor persoonlijke ontwikkeling aan te reiken. Een leerling gaat op zoek naar zichzelf. Wie ben ik? Wat wil ik? Een gezel trekt de wereld in. Hoe verhoud ik me tot mijn medemens? Wat kan ik leren van de wetenschappen en de kunsten? Een meester zoekt en toetst zijn idealen. Hoe verhoud ik me tot het hogere? Hoe inspireert dat waar ik in geloof mijn daden? In september zijn al zes inwijdingen gepland! We zijn heel blij met zoveel ondersteuning en positieve wensen.

Geintereseerd in Loge Caleidoscoop, bezoek hier de website.