Le Droit Humain
INTERNATIONALE ORDE
DER GEMENGDE VRIJMETSELARIJ
NEDERLANDSE FEDERATIE
© Le Droit Humain - Nederlandse Federatie 2024

Lidmaatschap

Voor een eerste kennismaking kunnen mensen met belangstelling voor de Vrijmetselarij zich bij een Loge melden. Met kandidaten voor het lidmaatschap vindt een intensief proces van nadere kennismaking plaats. De kandidaat moet persoonlijk gemotiveerd zijn om Vrijmetselaar te worden. Hij of zij moet een vrij mens zijn van goede naam. Vrij refereert vooral aan de vrije keuze om lid te willen worden en een goede naam betekent dat de kandidaat van goed gedrag is.

Meer informatie? Bezoek een bijeenkomst voor belangstellenden Op zoek naar een Loge bij u in de buurt?