Le Droit Humain
INTERNATIONALE ORDE
DER GEMENGDE VRIJMETSELARIJ
NEDERLANDSE FEDERATIE
© Le Droit Humain - Nederlandse Federatie 2024

Plato - Gemengde vrijmetselarij Zaandam


Wij zijn een 100 jaar oude Zaanse Vrijmetselaarsloge voor mannen en vrouwen. Onze loge is vernoemd naar de Griekse wijsgeer Plato. Als loge maken wij onderdeel uit van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij “LE DROIT HUMAIN”, die in 1893 werd opgericht in Frankrijk door Georges Martin en Maria Deraismes. Onze Orde heeft 30.000 leden over de hele wereld en haar hoofdkwartier zetelt in Parijs.

Samen met gelijkgestemden filosoferen over levensvragen. Zelfstandig willen nadenken. Naar elkaar luisteren. Van gedachten wisselen en de dialoog aangaan op een respectvolle manier. Bezinning en reflectie. Jezelf ontwikkelen op moreel, intellectueel en spiritueel gebied. Tot zelfinzicht komen. Klinkt dat goed? Of mist u dat in het drukke dagelijkse leven? Dan is de Vrijmetselarij wellicht iets voor u.

De Vrijmetselarij is een eeuwenoud inwijdingsgenootschap dat gehuld is in een zeer rijke traditie. Ondanks het lange bestaan hangt er toch een zweem van mysterie om de Vrijmetselarij heen. Zo weet ik nog als de dag van gisteren dat ik langs het Logegebouw liep en dacht "wat voor geheimzinnigs gebeurt er achter die gesloten deuren".

Het mysterieuze karakter dat om de Vrijmetselarij hangt is volkomen begrijpelijk. Het is immers een besloten genootschap. En het klopt absoluut dat de Vrijmetselarij zo haar geheimen heeft, ook hier in Zaandam. Ik kan helaas nog niet alles onthullen. Maar ik zal wel een tip van de sluier oplichten. Ik zal u een glimp geven van wat de Vrijmetselarij is en wat wij doen. 

Wat doen Vrijmetselaars?
Als vrijmetselaars komen wij bij elkaar in de veilige vertrouwde omgeving van de loge om (te trachten) ons te verheffen naar een betere versie van onszelf. Ons doel is de wereld te verbeteren door een beter mens te worden. Een mens die bewuster in het leven staat en die in harmonie is. Een mens die in de juiste verhouding staat tot zichzelf en het leven om zich heen. Een vredig mens met compassie en mededogen voor de mensheid. Maar ook een mens die niet te beroerd is om zijn medemens een handje te helpen waar nodig.

Maar de vraag is natuurlijk hoe? Hoe doen vrijmetselaars dat?

Op de eerste plaats is de Vrijmetselarij een leerschool met een unieke methode die geestelijke ontwikkeling, bewustwording en zelfkennis stimuleert. Deze methode geven wij vorm door middel van twee soorten bijeenkomsten: voorhoven- en tempelbijeenkomsten.

De Vrijmetselarij als bron van kennis en wijsheid
In de voorhoven luisteren wij naar een bouwstuk van één of meerdere leden. Een bouwstuk is eigenlijk niets anders dan een voordracht. Wij Vrijmetselaars hebben zo onze eigen gebruiken en benamingen voor bepaalde zaken. Een bouwstuk is over het algemeen van spirituele, levensbeschouwelijke of van maatschappelijke aard. Ik heb op onze avonden al veel interessante en inspirerende onderwerpen zien passeren: symbolen van de Vrijmetselarij; gnosticisme en het Evangelie van Thomas; wie ben je ten diepste; het maçonnieke geheim; de spirituele reis van de mens, broederschap in de praktijk; bewustzijn en innerlijke vrede en filosofie als gids. Wat niet onbelangrijk is om te benoemen is, dat de actualiteit zeker niet geschuwd wordt. Zo kan het ook een keer voorkomen dat het onderwerp gaat over de vluchtelingencrisis, klimaatverandering of hoe je als vrijmetselaar je steentje bijdraagt in de maatschappij. De lijst met fascinerende onderwerpen die de revue passeren is werkelijk teveel om op te noemen. Het is elke keer weer een genot om te luisteren naar al deze weldadige kennis.

Filosoferen, van elkaar leren en tot zelfinzicht komen
Na afloop van zo’n een bouwstuk wordt er met elkaar van gedachten gewisseld. Dit gebeurt op een zeer respectvolle en constructieve wijze. Het is absoluut niet de bedoeling om in een felle discussie te komen. Wij hoeven elkaar niet te overtuigen van ons gelijk, of tot een gemeenschappelijke mening te komen. Luisteren is belangrijk. Wat gezegd wordt op je in laten werken. De dialoog aangaan. De verschillende invalshoeken naast elkaar plaatsen ter vergelijking. Het is de bedoeling om van elkaar te leren. Het van gedachten wisselen met elkaar is een ware ontdekkingstocht. Het levert een divers palet op van verschillende gezichtspunten en invalshoeken die heel verrijkend zijn. Het is letterlijk een schat van informatie die je tot je beschikking hebt in de Loge. In de jaren dat ik lid ben van Loge Plato ben ik een stuk bewuster in mijn leven gaan staan. Ik heb kennis tot mij mogen nemen die ik zonder de Vrijmetselarij nooit zou hebben verkregen. Dit is mogelijk voor een ieder, dus ook voor u! 

Gegevens

Terug naar loges Bezoek website