Le Droit Humain
INTERNATIONALE ORDE
DER GEMENGDE VRIJMETSELARIJ
NEDERLANDSE FEDERATIE
© Le Droit Humain - Nederlandse Federatie 2024

Christiaan Rosenkreuz - Gemengde vrijmetselarij Bussum


Onze loge "Christiaan Rosenkreuz" is de oudste nog bestaande Loge van de Nederlandse federatie van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij "Le Droit Humain" en opgericht in het jaar 1911. De eerste bijeenkomst vond plaats op zondag 26 februari 1911 te Blaricum. De Loge telde toen zeven leden, allen ingewijd in de loge "Cazotte", de eerste loge van de Nederlandse Federatie.

Op 22 mei 2011 hebben wij ons 100-jarig jubileum gevierd met een feestelijke bijeenkomst waarbij vele andere Loges aanwezig waren.

In de Loge werken mannen en vrouwen samen zonder onderscheid naar ras, etnische achtergrond of levensbeschouwing. Wij zijn een loge met leden, van jong tot oud, uit de Regio Midden- Nederland. De Loge werkt op de 1e en 3e vrijdagavond van de maand. De bijeenkomsten vangen aan om 19.45 uur.

Gegevens

Terug naar loges Bezoek website