Le Droit Humain
INTERNATIONALE ORDE
DER GEMENGDE VRIJMETSELARIJ
NEDERLANDSE FEDERATIE
© Le Droit Humain - Nederlandse Federatie 2017

Grotere instroom van nieuwe leden (5 februari 2017).                                                        

Onder meer door de grote belangstelling voor de Open Monumentendagen, de landelijke en Logewebsites, informatiebijeenkomsten en door persoonlijke contacten van de leden zijn er tot dusver ca. 50% meer aanmeldingen voor lidmaatschap. 

Archiefstukken blijven bij Haags Gemeentearchief (24 februari 2017).

Met het Haags Gemeentearchief zijn afspraken gemaakt voor het voortzetten van de bewaring van de archiefstukken van de Nederlandse Federatie vanaf 1904 tot ca.1980. Toegang tot deze stukken voorlopig nog via de Archivaris van de Federatie. Zodra een gedetailleerde ordening van de stukken gereed is zal toegang kunnen worden gevraagd bij het Haags Gemeentearchief.