Le Droit Humain
INTERNATIONALE ORDE
DER GEMENGDE VRIJMETSELARIJ
NEDERLANDSE FEDERATIE
© Le Droit Humain - Nederlandse Federatie 2021

Nieuws van Le Droit Humain

Dag van de Vrijmetselarij, 14 september 2019.

Op Zaterdag 14 september 2019 is de 'Dag van de Vrijmetselarij'. Op die dag zijn in diverse Logegebouwen leden van die Loge aanwezig. Zij kunnen u informatie verschaffen over Doel, werkwijze van onze Orde en uw vragen beantwoorden.Voor activiteiten van de afzonderlijke Loges verwijzen wij u naar de website van de Loges https://www.ledroithumain.nl/loges/ en naar de pagina waarop ook Informatiebijeenkomsten worden aangekondigd https://www.ledroithumain.nl/bijeenkomsten/.

Maçonniek Symposium Zeist, 17 november 2019

Op Zondag 17 november wordt in Hotel Oud London in Zeist het Symposium ‘Een goed verhaal’ gehouden. Gedetailleerde informatie en inschrijven: www.maconnieksymposium.nl .    De organisatie van het Maçonniek Symposium is in handen van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij ‘Le Droit Humain’, Nederlandse Federatie, in nauwe samenwerking met de Nederlandse Grootloge voor Gemengde Vrijmetselarij (NGGV), de Autonome Gemengde Loges Ishtar en Ziggurat, Loge de Waterspiegel (Vrijmetselarij voor Vrouwen), het Nederlands Verbond van Vrijmetselaren en de Stichting Ritus en Tempelbouw.Het Maçonniek Symposium staat ook open voor belangstellende niet- vrijmetselaars/weefsters.

 

Bibliotheek in Naarden ca. tweemaal per maand geopend.                                                                    De gecombineerde catalogi van de bibliotheken van de IOGVM "LE DROIT HUMAIN" en de NEDERLANDSE GROOTLOGE DER GEMENGDE VRIJMETSELARIJ zijn via deze site beschikbaar gesteld aan de leden van beide organisaties. Zij kunnen de catalogus inzien na het intoetsen van een wachtwoord en beschikken over ruim 1400 titels. Op de zaterdagen waarop de bibliotheek is geopend, kunnen boeken worden ingezien en geleend. Aan het lenen zijn vooralsnog geen kosten verbonden. Voor details zie: https://www.ledroithumain.nl/bibliotheek/