Le Droit Humain
INTERNATIONALE ORDE
DER GEMENGDE VRIJMETSELARIJ
NEDERLANDSE FEDERATIE
© Le Droit Humain - Nederlandse Federatie 2019

Maçonniek Symposium Zeist, 18 november 2018

Op Zondag 18 november wordt in Hotel Oud London in Zeist het Symposium ‘Transitie in de tijd’ gehouden. Gedetailleerde informatie en inschrijven: www.maconnieksymposium.nl .    De organisatie van het Maçonniek Symposium is in handen van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij ‘Le Droit Humain’, Nederlandse Federatie, in nauwe samenwerking met de Nederlandse Grootloge voor Gemengde Vrijmetselarij (NGGV), de Autonome Gemengde Loges Ishtar en Ziggurat, Loge de Waterspiegel (Vrijmetselarij voor Vrouwen), het Nederlands Verbond van Vrijmetselaren en de Stichting Ritus en Tempelbouw.Het Maçonniek Symposium staat ook open voor belangstellende niet- vrijmetselaars/weefsters.

 

Bibliotheek in Naarden ca. tweemaal per maand geopend.

De gecombineerde catalogi van de bibliotheken van de IOGVM "LE DROIT HUMAIN" en de NEDERLANDSE GROOTLOGE DER GEMENGDE VRIJMETSELARIJ zijn via deze site beschikbaar gesteld aan de leden van beide organisaties. Zij kunnen de catalogus inzien na het intoetsen van een wachtwoord en beschikken over ruim 1400 titels. Op de zaterdagen waarop de bibliotheek is geopend, kunnen boeken worden ingezien en geleend. Aan het lenen zijn vooralsnog geen kosten verbonden. Voor details zie: https://www.ledroithumain.nl/bibliotheek/