Le Droit Humain
INTERNATIONALE ORDE
DER GEMENGDE VRIJMETSELARIJ
NEDERLANDSE FEDERATIE
© Le Droit Humain - Nederlandse Federatie 2018

Archiefstukken blijven bij Haags Gemeentearchief (24 februari 2017).

Met het Haags Gemeentearchief zijn afspraken gemaakt voor het voortzetten van de bewaring van de archiefstukken van de Nederlandse Federatie vanaf 1904 tot ca.1980. Toegang tot deze stukken voorlopig nog via de Archivaris van de Federatie. Zodra een gedetailleerde ordening van de stukken gereed is zal toegang kunnen worden gevraagd bij het Haags Gemeentearchief.    

Catalogus van Bibliotheek beschikbaar voor leden(20 april 2018).

De catalogus van de bibliotheken van de IOGVM "LE DROIT HUMAIN" en de NEDERLANDSE GROOTLOGE DER GEMENGDE VRIJMETSELARIJ zijn via deze site beschikbaar gesteld aan de leden van beide organisaties. Zij kunnen de catalogus inzien na het intoetsen van een wachtwoord en beschikken over ruim 1400 titels. Voorlopig zal de Bibliotheek op een aantal zaterdagen geopend zijn vanaf 28 april 2018. Dan kunnen boeken worden ingezien en geleend. Aan het lenen zijn vooralsnog geen kosten verbonden.