Le Droit Humain
INTERNATIONALE ORDE
DER GEMENGDE VRIJMETSELARIJ
NEDERLANDSE FEDERATIE
© Le Droit Humain - Nederlandse Federatie 2021

ANBI Gegevens 

De vereniging Nederlandse Federatie van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij "LE DROIT HUMAIN", RSIN 816603959,is gevestigd te Den Haag en heeft ten doel:  

Leden van de vereniging zijn uitsluitend de Werkplaatsen van de 1º t/m de 30º graad. Het bestuur werkt zonder beloning. Details over de organisatie op de pagina https://www.ledroithumain.nl/organisatie/ van deze site.

Download de Staat van Baten en Lasten 2017