Le Droit Humain
INTERNATIONALE ORDE
DER GEMENGDE VRIJMETSELARIJ
NEDERLANDSE FEDERATIE
© Le Droit Humain - Nederlandse Federatie 2024

ANBI Gegevens 

Nederlandse Federatie van de International Orde der Gemengde Vrijmetselarij 'Le Droit Humain'

De vereniging Nederlandse Federatie van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij "LE DROIT HUMAIN", RSIN 816603959,is gevestigd te Den Haag en heeft ten doel:  

Leden van de vereniging zijn uitsluitend de Werkplaatsen van de 1º t/m de 30º graad. Het bestuur werkt zonder beloning. Details over de organisatie op de pagina https://www.ledroithumain.nl/organisatie/ van deze site.

Download de Staat van Baten en Lasten 2021

De Loges (op alfabetische volgorde)

Caledeiscoop
Georges Martin I
Ramses