Le Droit Humain
INTERNATIONALE ORDE
DER GEMENGDE VRIJMETSELARIJ
NEDERLANDSE FEDERATIE
© Le Droit Humain - Nederlandse Federatie 2024

Georges Martin I - Gemengde vrijmetselarij Den Haag


Op 1 april 1917 werd deze Haagse loge opgericht en vernoemd naar Georges Martin, een van de oprichters van  "Le Droit Humain" die de vrijmetselarij toegankelijk maakten voor mannen én vrouwen. 

In het begin was Georges Martin I een "reizende" loge, zonder een vaste standplaats.  Maar feitelijk  werd er bovenal gearbeid in Den Haag.  De eerste Voorzittend Meester werd Broeder F.J. van Paasschen, zeer actief en toegewijd en afkomstig uit het Grootoosten. Dat er veel werd gereisd kwam vooral omdat de huisvesting problematisch was. Georges Martin hield haar bijeenkomsten in een achterkamer van boekhandel "Evolutie" in de Perponchéstraat, waarbij de gang en keuken dienden als Voorhof en het turfhok de Kamer van Ontvangst was. Verschillende andere locaties werden gebruikt, tot men in 1934 een vast onderkomen kreeg in de Reinkenstraat.

Op 9 mei 1940, daags na de inval van de Duitsers, hield de loge haar laatste bijeenkomst. Kort daarop is het gebouw door de bezetters leeggehaald. Tot 9 juni 1945 zouden de werktuigen van de loge Georges Martin I blijven rusten. Toen startten twee Haagse loges, waaronder Georges Martin, gezamenlijk met de werkzaamheden. Eerst in restaurant Pomona, daarna in het gebouw van de Vrij-Katholieke kerk aan de Rietzangerlaan, waar tot 1955 gewerkt werd.

In 1947 ging Georges Martin I weer zelfstandig werken en in 1955 werd een eigen gebouw aangekocht aan de Galenstraat 10. In 1980 verhuisden de Haagse loges naar een nieuw logegebouw aan de Galvanistraat. Daar wordt nog steeds gearbeid.

De openheid die in 'Georges Martin I' bestaat geeft ruimte aan het zoeken naar ideeën, voorstellen, acties, harmonie en oplossingen. Ook het uitspreken van emoties, twijfel, beslissingen, voorkeuren en afwijzingen. Zonder dat het serieuze rituele spel in het gedrang komt. Integendeel. Lid zijn van "Sjors", is lid zijn van een actieve en openhartige loge.

Gegevens

Terug naar Haagse loges Bezoek website