Le Droit Humain
INTERNATIONALE ORDE
DER GEMENGDE VRIJMETSELARIJ
NEDERLANDSE FEDERATIE
© Le Droit Humain - Nederlandse Federatie 2024

Saint Germain - Gemengde vrijmetselarij Den Haag


Onze loge is vernoemd naar de graaf van Saint Germain.

(ca. 1710) De identiteit en achtergrond van Saint-Germain zijn gehuld in mysterie, wat heeft geleid tot speculaties over zijn afkomst en voorouders.

Hij zou een Hongaarse prins geweest zijn onder de naam Rackoczy. Of met de naam Christiaan Rozenkreuz de stichter van de huidige Rozenkruisers kunnen zijn.

Ook staat hij bekend als de heilige Albanus, de schutspatroon van de Vrij Katholieke kerk. 
De verschillende verschijningsvormen zouden te maken hebben met de incarnaties waarin hij zich kenbaar maakte.

De Loge-leden zijn vrij hierover hun eigen mening te vormen. Want dat is de kern van de Vrijmetselarij: niemand dringt elkaar een mening of DE waarheid op.
De gedachtewisseling staat centraal met respect voor elkaars ideeën.

Gegevens

Terug naar Haagse loges Bezoek website