Le Droit Humain
INTERNATIONALE ORDE
DER GEMENGDE VRIJMETSELARIJ
NEDERLANDSE FEDERATIE
© Le Droit Humain - Nederlandse Federatie 2021

Loges

Elke Vrijmetselaarsloge maakt bij haar bijeenkomsten gebruik van een ritueel waarvan tekst en handelingen zijn vastgelegd in een rituaal. In de Gemengde Vrijmetselarij voor mannen en vrouwen in de Nederlandse Federatie van de IOGVM “LE DROIT HUMAIN” wordt in 3 verschillende rituelen gewerkt, die overigens in het Nederlands worden uitgevoerd. Click op een Logenaam in onderstaande lijst voor details van die Loge, waaronder het rituaal dat wordt gebruikt

“Frans” ritueel: gebaseerd op het oorspronkelijke rituaal van de IOGVM “LE DROIT HUMAIN” dat, uitgaande van de ritualen van de masculiene Vrijmetselarij in Frankrijk,  werd opgesteld en ingevoerd door Georges Martin. In de meeste Federaties wordt volgens dit ritueel gewerkt.

 “Engels” ritueel: gebaseerd op het rituaal dat rond 1900 in Groot Brittannië werd ingevoerd door  Annie Besant. In eerste instantie was het de Engelse vertaling van het Franse rituaal, maar onder invloed van de theosofen Leadbeater en Wedgewood en van de tradities binnen de Britse masculiene Vrijmetselarij kreeg het een eigen karakter.

"Nederlands" ritueel: rond 1920 als “eenheidsrituaal” opgesteld en ingevoerd door H.J. van Ginkel met invloeden uit beide bovenstaande ritualen en de masculiene Vrijmetselarij in Nederland. Alleen in de Nederlandse Federatie wordt volgens dit ritueel gewerkt

 

41 Saint Germain Den Haag

Den Haag Engels Ritueel
2e en 4e dinsdag van de maand
http://www.logesaintgermain.nl
logesaintgermain@gmail.com
Anbi nummer: 816321243

43 Christiaan Rosenkreuz Bussum

Bussum Nederlands Ritueel
1e en 3e vrijdag van de maand
http://www.loge-43.nl/
secr.logecr@gmail.com
Anbi nummer: 813915314

74 Ramses Velp

Velp Nederlands Ritueel
1e en 3e woensdag van de maand
http://www.logeramses.nl/
info@logeramses.nl
Anbi nummer: 815667425

91 Georges Martin I Den Haag

Den Haag Nederlands Ritueel
1e en 3e donderdag van de maand
http://www.georgesmartin.nl/
secretaris@georgesmartin.nl
Anbi nummer: 816316302

701 Georges Martin III Haarlem

Haarlem Nederlands Ritueel
1e, 2e en 4e dinsdag van de maand
http://www.vrijmetselarijhaarlem.nl
info@johnvandegevel.nl
Anbi nummer: 816356853

708 Plato Zaandam

Zaandam Nederlands Ritueel
2e en 4e maandag van de maand
https://vrijmetselarijzaandam.nl/
logeplato.zaandam@upcmail.nl
Anbi nummer: 815595906

771 Ken Uzelven Utrecht

Utrecht Nederlands Ritueel
1e, 3e en 5e maandag van de maand
http://www.kenuzelven.net/
secretaris.loge.kenuzelven@gmail.com
Anbi nummer: 815898940

812 Serapis Bussum

Bussum Engels Ritueel
3e maandag van de maand
http://www.logeserapis.nl/
secr.logeserapis@gmail.com
Anbi nummer: 810420995

1001 Amsterdam Amstelveen

Amstelveen Nederlands Ritueel
2e en 4e woensdag van de maand
http://www.loge1001amsterdam.nl/
info@loge1001amsterdam.nl
Anbi nummer: 811453923

1012 Oosterlicht Zwolle

Zwolle Nederlands Ritueel
1e zaterdag van de maand
http://www.logeoosterlichtzwolle.nl/
info@logeoosterlichtzwolle.nl
Anbi nummer: 807382116

1027 Memphis Rotterdam

Rotterdam Nederlands Ritueel
wekelijks op maandag
http://www.logememphis.nl/
info@logememphis.nl
Anbi nummer: 814341949

1062 Sint Jan Zutphen

Zutphen Nederlands Ritueel
2e maandag en 4e woensdag van de maand
http://www.logesintjan.nl/loge_sintjan.html
secretaris@logesintjan.nl
Anbi nummer: 816807346

1391 Mosam Trajectum Maastricht

Maastricht Nederlands Ritueel
Op zaterdag en/of dinsdag, 14 maal per jaar
http://www.vrijmetselarijmaastricht.nl/
secretariaat@vrijmetselarijmaastricht.nl
Anbi nummer: 853543495

1427 La Bonne Espérance Dordrecht

Dordrecht Nederlands Ritueel
elke dinsdag, behalve de 4e dinsdag van de maand
http://www.lbe-dordrecht.nl/
info@lbe-dordrecht.nl
Anbi nummer: --

1453 Delta Delft

Delft Nederlands Ritueel
2e en 4e vrijdag van de maand
http://www.logedelta.nl/
logedelta@gmail.com
Anbi nummer: --

1805 Emergo Terneuzen

Terneuzen Frans Ritueel
Op zondag èènmaal per maand
http://www.logeemergo.nl/
secretaris@logeemergo.nl
Anbi nummer: 816869091

1960 De Gulden Snede Bussum

Bussum Frans Ritueel
2e en 4e vrijdag van de maand
http://www.logedeguldensnede.nl/
logedeguldensnede@gmail.com
Anbi nummer: 853313519

2111 Terra Maris Vlissingen

Vlissingen Frans Ritueel
2e en 4e vrijdagavond van de maand
https://www.logeterramaris.nl
info@logeterramaris.nl