Le Droit Humain
INTERNATIONALE ORDE
DER GEMENGDE VRIJMETSELARIJ
NEDERLANDSE FEDERATIE
© Le Droit Humain - Nederlandse Federatie 2024

La Bonne Espérance - Gemengde Vrijmetselarij Dordrecht


Loge La Bonne Espérance in Dordrecht is in 1987 opgericht als eerste gemengde vrijmetselaarsloge in de Drechtsteden. We houden onze bijeenkomsten in logegebouw De Schakel in het centrum van Dordrecht.

Binnen onze loge staat Harmonie centraal, dat betekent dat we veel aandacht schenken aan de opbouw van onze loge en aan de onderlinge samenwerking bij de organisatie van onze bijeenkomsten. Al onze activiteiten, zowel de rituele zittingen als de gewone bijeenkomsten, zijn gericht op het ‘Ken Uzelve’, dat wil zeggen op het doorgronden van de essentie van vrijmetselarij, dat meer is dan het opleveren of aanhoren van een bouwstuk. Dat betekent onder andere dat we veel zorg besteden aan de instructie van leerlingen en gezellen en aan een zorgvuldige uitvoering van onze ritualen. We werken met het Nederlandse rituaal en streven daarmee naar een gezamenlijke beleving van spiritualiteit, in de overtuiging dat het geheel meer is dan de som der delen.

Onze loge mag zich verheugen in een behoorlijk diverse samenstelling, zowel qua leeftijd, achtergrond als levensbeschouwing, komen onze broeders en zusters uit alle geledingen van de samenleving.

En mocht het voorgaande een beetje serieus klinken: als we onze visiteurs mogen geloven, dan zit er ook de nodige humor op onze kolommen.

Onze loge komt bijeen op de 1e en 3e dinsdagavond van de maand.
 

Gegevens

Terug naar loges Bezoek website