Le Droit Humain
INTERNATIONALE ORDE
DER GEMENGDE VRIJMETSELARIJ
NEDERLANDSE FEDERATIE
© Le Droit Humain - Nederlandse Federatie 2024

Mosam Trajectum - Gemengde vrijmetselarij Maastricht


Het doel van de Orde is om een middel te bieden waarmee haar leden, door middel van de studie van maçonnieke symboliek en traditie, de waarheid kunnen zoeken en de realiteit kunnen begrijpen, broederschap kunnen bevorderen en in dienst van de mensheid kunnen werken. Bij het nastreven van deze doelen hebben de leden volledige vrijheid van interpretatie; om deze vrijheid veilig te stellen, wordt de praktijk van tolerantie en begrip opgelegd.

De Internationale Orde van Vrijmetselarij voor Mannen en Vrouwen Le Droit Humain, met behoud van de oude tradities van de Vrijmetselarij, is niettemin toekomstgericht en vormt een belangrijke schakel tussen alle landen van de wereld. Het stelt elke Federatie in staat om de glorie van haar maçonnieke verleden na te streven en de opwindende ontwikkelingen en uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden, samen te werken in het voordeel van de mensheid.

Wij zijn een liberale, niet-dogmatische Orde die mannen en vrouwen gelijkelijk toelaat, ongeacht etnische of sociale afkomst en ongeacht religieuze, politieke of filosofische overtuiging. We volgen een seculier, esoterisch spiritueel pad dat niet vasthoudt aan een bepaald religieus geloof. Wij zijn een waarlijk internationale Orde die een inwijdingstraditie volgt van de eerste tot de drieëndertigste graad.

Gegevens

Terug naar loges Bezoek website