Le Droit Humain
INTERNATIONALE ORDE
DER GEMENGDE VRIJMETSELARIJ
NEDERLANDSE FEDERATIE
© Le Droit Humain - Nederlandse Federatie 2024

Le Droit Humain 

Gemengde vrijmetselarij voor mannen en vrouwen.

In de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij (IOGVM) ‘LE DROIT HUMAIN’ beoefenen mannen en vrouwen gezamenlijk de Vrijmetselarij. Zij werken gezamenlijk aan hun persoonlijke vorming, met behulp van symbolen en rituelen. Het ideaal dat de Vrijmetselarij voor ogen heeft is de universele broederschap en liefde voor al wat leeft. In de Vrijmetselarij streven de leden naar vriendschap en liefde voor de medemens. Vrijmetselaren zoeken naar wat mensen verbindt en proberen weg te nemen wat bijdraagt aan verdeling. Het streven van de Vrijmetselaar is een beter mens te worden en zo bij te dragen aan een betere wereld en de vooruitgang van de mensheid.

Een sinaasappel zien of er een proeven

Een sinaasappel proeven is een intensere ervaring dan iemand horen vertellen over de smaak van een sinaasappel of een afbeelding ervan bekijken. Deze eenvoudige metafoor geeft de waarde die Vrijmetselaars hechten aan het zelf ervaren treffend weer. De Orde biedt een plaats om met elkaar van gedachten te wisselen, zonder dat er geoordeeld (of beoordeeld) wordt. Vrijmetselaars streven naar het toepassen van levenskunst: zichzelf beter te leren kennen en zodoende iets te kunnen bijdragen aan de wereld om hen heen.

Werken met symbolen en rituelen
Symbolen worden gebruikt om iets tot uitdrukking te brengen dat moeilijk in woorden te vatten is. De leden in een Loge werken met symbolische vormen en begrippen die hoofdzakelijk ontleend zijn aan het bouwgilde en aan de bouwkunst. Bijvoorbeeld de graden van leerling, gezel en meester.

De symbolen hebben de vorm van werktuigen als beitel, passer en winkelhaak, elk met hun eigen betekenis. Een ruwe steen kan met behulp van deze werktuigen worden gevormd tot een zuivere kubieke steen. De kubieke steen kan geplaatst worden in het bouwwerk van de toekomst waar wij allen aan meewerken. 

Vrijmetselarij is niet geheimzinnig, maar het geheim van de Vrijmetselarij wordt pas blootgegeven als mensen er oprecht en vrij voor kiezen zich aan de Orde te verbinden. 

Studie en samenkomst

In de Vrijmetselarij vindt het zoeken naar nieuwe waarden zijn weg door middel van studie, zelfstandig of in groepsverband. Dit kan gebeuren bij bijeenkomsten waarbij er een evenwicht wordt gezocht tussen bestaande en nieuwe waarden. Door actief eerbied te tonen voor al wat leeft kan de Vrijmetselaar daadwerkelijk bijdragen aan een evenwichtiger en meer harmonieuze toekomst voor allen. Daarom dient de Vrijmetselaar zich steeds op de hoogte te stellen en gebruik te maken van de ontwikkelingen op diverse gebieden. In de Loge wordt geprobeerd dit aspect te stimuleren door gedachten uit te wisselen en het houden van voordrachten.

Vind hier een Loge bij u in de buurt

De Loge: huis en werkplaats

De Loge is een belangrijke plaats voor Vrijmetselaars en er wordt veel zorg aan besteed. Pas als er harmonie in de werkplaats is, ontstaat er rust om te streven naar geestelijke doeleinden. De leden dragen zelf zorg voor de Loge.

In de Loges zijn twee ruimtes te onderscheiden: de Tempel en de Voorhof. In de Voorhof worden zaken van bestuurlijke en organisatorische aard besproken en er worden lezingen en discussies georganiseerd. In de Tempel worden de vast omschreven rituelen uitgevoerd.

Benieuwd? Bezoek een bijeenkomst voor belangstellenden