Le Droit Humain
INTERNATIONALE ORDE
DER GEMENGDE VRIJMETSELARIJ
NEDERLANDSE FEDERATIE
© Le Droit Humain - Nederlandse Federatie 2024

Caleidoscoop Eindhoven - Gemengde Vrijmetselarij


Loge Caleidoscoop is de jongste vrijmetselaarsloge in Eindhoven. Een eigentijdse, sprankelende Loge waar diversiteit en creativiteit belangrijke pijlers zijn.

Op 22 januari 2022 is door de Opperraad in Parijs het Charter voor constitutie verleend. Dat betekent dat de loge het mandaat heeft om als volwaardige loge aan de slag te gaan. Op 3 september is de officiële openingsceremonie van de loge, het ontsteken van het Licht. Tot die tijd zijn er verschillende bijeenkomsten voor aspirant-leden en belangstellenden.  

De oprichters zijn leden uit andere Loges die hun maçonnieke ervaringen graag met anderen delen en hen willen uitnodigen om de vele aspecten van de Vrijmetselarij te ontdekken.

Hier verwoorden enkelen wat Vrijmetselarij voor hen betekent:

"Een logebijeenkomst vind ik boeiend, hier ontdek ik steeds verschillende invalshoeken.  De rituele weg geeft me inspiratie. De ontmoeting met anderen verruimt mijn blik: door de vrijmetselarij heb ik geleerd minder gauw een oordeel te hebben over iets of iemand.” Beate Walles, Voorzitter

“In de Loge gaan gesprekken over dingen die je op andere plaatsen minder gauw tegenkomt. Het is inspirerend om over allerlei thema’s van gedachten te wisselen.“ Monique Frentrop, Secretaris

“Door de vrijmetselarij heb ik geleerd dat ik niet meer overal iets van hoef te vinden."  Paul Engels, Penningmeester

De naam Caleidoscoop in de lichtstad Eindhoven nodigt uit om steeds een nieuw licht te laten schijnen op jezelf en de wereld om je heen. Immers in een caleidoscoop valt het licht steeds op andere stukjes glas. Licht onthult een prachtige, wisselende en creatieve schakering van kleuren. Scherven worden patronen, uit chaos ontstaat schoonheid.
De verschillende kleuren in een caleidoscoop geven aan dat de loge streeft naar diversiteit van de leden in persoonlijkheid, leeftijd, gender en culturele achtergrond. Zo kunnen verschillen in mensen een kleurige spiegel vormen voor elkaar. 

Loge Caleidoscoop komt samen in het Logegebouw aan de Potgieterstraat 41 in Eindhoven. Vanaf september zijn de bijeenkomsten van de loge in de regel op de tweede woensdag en de vierde zaterdag van de maand.

Gegevens

Terug naar loges Bezoek website