Le Droit Humain
INTERNATIONALE ORDE
DER GEMENGDE VRIJMETSELARIJ
NEDERLANDSE FEDERATIE
© Le Droit Humain - Nederlandse Federatie 2024

Ken Uzelven - Gemengde vrijmetselarij Utrecht


"De Vrijmetselarij is een levensschol, die tracht mensen binnen en buiten haar organisatie meer respecpt en begrip voor elkaar bij te brengen en elkaar - waar nodig - te helpen."

In de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij (IOGVM) "LE DROIT HUMAIN" beoefenen mannen en vrouwen gezamenlijk de Vrijmetselarij. Zij werken gezamenlijk aan hun persoonlijke vorming, met behulp van symbolen en rituelen.

Belangstellenden in de gemengde Vrijmetselarij wijzen wij op het onderstaande.
Algemene informatie over de gemengde Vrijmetselarij en de Nederlandse Federatie van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij “Le Droit Humain” is te vinden op www.ledroithumain.nl
De Loge Ken Uzelven maakt hiervan deel uit.

Gegevens

Terug naar loges Bezoek website