Le Droit Humain
INTERNATIONALE ORDE
DER GEMENGDE VRIJMETSELARIJ
NEDERLANDSE FEDERATIE
© Le Droit Humain - Nederlandse Federatie 2024

Terra Maris - Gemengde Vrijmetselarij Vlissingen


Loge Terra Maris in Vlissingen is een jonge vrijmetselaarsloge die pas in 2020 is opgericht. We zijn de tweede gemengde loge in Zeeland en de enige op Walcheren. We houden onze bijeenkomsten in het logegebouw aan de Palingstraat, dat we delen met een Zeeuwse mannenloge, waarmee we broederlijke banden onderhouden.

Loge Terra Maris is een eigentijdse en vooruitstrevende vrijmetselaarsloge, waarin wordt gewerkt met een rituaal van de Nederlandse federatie van Le Droit Humain. De bouw- en lichtsymboliek in dit rituaal legt de nadruk op het humanistisch perspectief en de vooruitgang van de Mensheid. Dat betekent onder andere dat wij niet naar de bijbel verwijzen, maar naar de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. We steken veel tijd in een zorgvuldige ontwikkeling van onze ritualen en verheugen ons elke keer weer als we ze mogen uitvoeren in onze prachtige werkplaats.

Loge Terra Maris is smeltkroes van maçonnieke diversiteit met leden afkomstig uit Nederland en België. Verschillende stromingen zijn bij ons vertegenwoordigd. Als Loge streven we gezamenlijk naar vrijmetselarij op humanistische principes als vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid.

Gegevens

Terug naar loges Bezoek website