Le Droit Humain
INTERNATIONALE ORDE
DER GEMENGDE VRIJMETSELARIJ
NEDERLANDSE FEDERATIE
© Le Droit Humain - Nederlandse Federatie 2017

Informatie bijeenkomsten voor belangstellenden

Als u wat meer wilt weten over de Gemengde Vrijmetselarij, dan is een bezoek aan een Informatiebijeenkomst bij een van onze Loges een effectieve en efficiënte methode om daar invulling aan te geven, door de opzet en inhoud van zo'n bijeenkomst. Na de zomer, zullen weer een aantal bijeenkomsten worden aangekondigd.