Le Droit Humain
INTERNATIONALE ORDE
DER GEMENGDE VRIJMETSELARIJ
NEDERLANDSE FEDERATIE
© Le Droit Humain - Nederlandse Federatie 2018

Informatie bijeenkomsten voor belangstellenden

Als u wat meer wilt weten over de Gemengde Vrijmetselarij, dan is een bezoek aan een Informatiebijeenkomst bij een van onze Loges een effectieve en efficiënte methode om daar invulling aan te geven, door de opzet en inhoud van zo'n bijeenkomst. Op deze pagina zullen telkens nog meer bijeenkomsten die worden aangekondigd.

Tot en met half augustus 2018 zijn de Loges met zomerreces. Daarna zullen weer Informatiebijeenkomsten worden georganiseerd. Deze zullen tijdig op deze pagina worden aangekondigd.

​​Los van deze bijeenkomsten kunnen belangstellenden altijd contact opnemen met een Loge in de omgeving. Zie de Logepagina https://www.ledroithumain.nl/loges/