Le Droit Humain
INTERNATIONALE ORDE
DER GEMENGDE VRIJMETSELARIJ
NEDERLANDSE FEDERATIE
© Le Droit Humain - Nederlandse Federatie 2024

Delta - Gemengde vrijmetselarij Delft


Wij zijn een vrijmetselaarsloge voor mannen en vrouwen. De gemiddelde leeftijd van onze leden is relatief laag met een kleine meerderheid vrouwelijke leden. Een van de grondbeginselen is dat wij in de gelijkheid onder de mensen geloven, dus ook de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Daarom is Loge Delta lid van de Internationale Orde Le Droit Humain, een internationale, gemengde orde. Le Droit Humain staat voor vrijmetselarij voor zowel mannen als vrouwen.

Voor ons vervult de loge een behoefte aan bezinning, aan zelfonderzoek en ontplooiing. Tegelijkertijd geeft zij ons de mogelijkheid om de dagelijkse stress te relativeren. Voor veel leden zijn de logebijeenkomsten een rustpunt in de week.

Als vrijmetselaars beschouwen we onszelf symbolisch als een 'ruwe steen' die door permanente studie en verbetering optimaal kan passen in het bouwwerk van de mensheid. In onze loge bijeenkomsten wordt daarom veel aandacht besteed aan studie naar de inhoud en achtergronden van onze ritualen, en de betekenis daarvan voor onze eigen ontwikkeling. Omdat de ritualen een enorme rijkdom aan symbolen en diepgang bevatten die ons helpen om als mens te groeien zijn wij ervan overtuigd dat we hierop nog lang niet zijn uitgeleerd. Daarnaast zorgt het feit dat wij een gemengde loge zijn ook voor andere discussies dan in een loge met enkel mannen; discussies worden verrijkt met zowel mannelijke en vrouwelijke inzichten en perspectieven. 

We komen twee keer per maand op vrijdagavond bij elkaar in het logegebouw in de Choorstraat in het centrum van Delft. In principe zijn dat de tweede en vierde vrijdag van de maand, waarvan om praktische redenen (m.n. schoolvakanties) een enkele keer kan worden afgeweken. Het maçonnieke werkjaar loopt van eind september tot eind juni; in het zgn. "zomerreces" heeft Delta alleen een informele zomerbijeenkomst waarbij ook gezinsleden welkom zijn.

Gegevens

Terug naar loges Bezoek website