Le Droit Humain
INTERNATIONALE ORDE
DER GEMENGDE VRIJMETSELARIJ
NEDERLANDSE FEDERATIE
© Le Droit Humain - Nederlandse Federatie 2024

Georges Martin III - Gemengde vrijmetselarij Haarlem


VRIJMETSELARIJ VOOR MANNEN ÉN VROUWEN

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen bij het inwinnen van informatie over de Vrijmetselarij. Het kan nieuwsgierigheid zijn naar het totaal onbekende. Het kan ook zijn dat men al eens iets gehoord, gelezen of misschien zelfs iets ervaren heeft van de Vrijmetselarij en er daarom juist meer over wil weten. Er zijn verschillende mogelijkheden om een aantal vragen beantwoord te krijgen. Een verhaal zoals dit. Vele boeken. Het bezoeken van een informatieavond. En internet natuurlijk.

Wat betekent het om vrijmetselaar te zijn
Vrijmetselaar-zijn betekent zelfbewust je weg zoeken in het leven. "De Vrijmetselarij is voor mij een leidraad bij mijn zoektocht, geen pasklaar antwoord. Een levensschool zonder dogma’s", aldus een jonge vrouw.
Het leven zien als een uniek bouwwerk van de mensheid, dat plaats biedt aan iedereen die streeft naar goede verhoudingen en harmonie in de maatschappij, zonder onderscheid naar ras, etnische achtergrond, levensbeschouwing of godsdienst.
Bewust door het leven gaan betekent voortdurend ‘keuzes maken’ en vooral naar jezelf kijken, jezelf leren kennen. Steeds toetsen hoe je in het leven staat, je bewust zijn van je verantwoordelijkheden naar jezelf en je omgeving. Het is ook een voortdurend zoeken naar een balans in je dagelijks leven.
Iedereen zal dit op zijn eigen wijze moeten zoeken, op eigen kracht zijn persoonlijke invulling vinden, zonder dat een ander hem dat oplegt. Niemand de wet voorschrijven, maar wel actief proberen te luisteren, proberen elkaar te begrijpen en tot overeenstemming te komen. Dat is kenmerkend voor Vrijmetselaars hoe zij in het leven willen staan.
De werkwijze van de Vrijmetselarij met symbolen, gebruiken en rituelen kan daarbij de weg wijzen en inspiratie en houvast bieden.

Gegevens

Terug naar loges Bezoek website