Le Droit Humain

Jantine Zomers (pseudoniem)

48 jaar — Jurist
Vrijmetselaar sinds februari 2014
INTERNATIONALE ORDE
DER GEMENGDE VRIJMETSELARIJ
NEDERLANDSE FEDERATIE
© Le Droit Humain - Nederlandse Federatie 2024

Gezocht, gevonden en weloverwogen gekozen.

De belangrijkste reden om mij bij de Gemengde Vrijmetselarij aan te melden, was dat ik samen met anderen een bijdrage wilde leveren aan een betere samenleving, maar niet goed wist hoe. Daarom vond ik dat ik mezelf eerst beter moest leren kennen. Ik voelde me in die tijd soms echt een eenling in een samenleving die bol stond van negativiteit en ik had geen mensen om me heen die dat gevoel herkenden en met wie ik daarover goed kon praten.

Ik heb eerst nog overwogen mij aan te sluiten bij een vrijzinnige kerkgemeenschap, maar het idee dat ik me na zoveel jaren ‘ineens’ achter een door anderen bepaalde doctrine moest scharen, stuitte  me tegen de borst, net als de negatieve houding van veel kerken ten opzichte van andersdenkenden. Ik wilde zélf onderzoeken en bepalen wat juist en integer is in het leven en dat het liefste samen met zoveel mogelijk andere mensen met soortgelijke intenties. Dat is wat ik vond bij de Vrijmetselarij: een verzameling vrije denkers, mannen en vrouwen met een bewuste, vredelievende levenshouding, die open staan, of op zijn minst proberen open te staan voor afwijkende meningen, vanuit een besef dat we allemaal kinderen zijn van deze wereld en dit universum.

Wereldomvattende keten van Broeders en Zusters.

Voordat ik mij aanmeldde wist ik weinig van de Vrijmetselarij, want ik kende geen vrijmetselaars in mijn directe omgeving en had dus alleen wat artikelen en websites op internet gelezen. Wat ik daaruit oppikte was dat het een soort spiritueel genootschap is met een lange historie, waarin rituelen en symbolen een belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen van persoonlijke groei en dat tegenwoordig zowel mannen als vrouwen lid konden worden. Die combinatie sprak me aan.

Ik zocht bij de Vrijmetselarij vooral een manier om – samen met gelijkgestemden – het goede in mezelf te ontwikkelen en daardoor bij te dragen aan een betere samenleving. Tot nu toe ben ik daarin niet teleurgesteld. Integendeel, het voelt heel fijn om deel uit te maken van een wereldomvattende keten van broeders en zusters, en zo liefde te ervaren en te verspreiden.

Nieuwe generatie van Vrijmetselaars.

Veel van mijn broeders en zusters zijn al jarenlang vrijmetselaar en die vergrijzing werkt op veel fronten door, maar ik heb het gevoel dat er de afgelopen jaren een nieuwe generatie vrijmetselaars is opgestaan en dat we met elkaar goed op weg zijn om in het verleden ontstane muren en muurtjes, ook intern, te slechten en dat is hard nodig, want de wereld snakt naar meer liefde en medemenselijkheid. Het is heel belangrijk dat de vrijmetselarij niet blijft hangen in het verleden, maar meegroeit met de samenleving waarin ze wordt beoefend. Voor een betere wereld is de gelijkwaardige inbreng van àlle mensen nodig, mannen èn vrouwen. Daarom is de Gemengde Vrijmetselarij voor mij de enige ‘natuurlijke’ optie, die ik gaarne wil aanbevelen bij iedereen, ongeacht leeftijd of gender. Om af en toe afstand te kunnen nemen van de ‘waan van de dag’ en werk te kunnen maken van het adagium ‘verbeter de wereld, begin bij jezelf’.

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Wanneer u hieronder uw e-mail adres achterlaat, met vermelding van uw woonplaats, zullen wij u op de hoogte houden van onder andere bijeenkomsten voor belangstellenden van Loges in uw omgeving.

Terug naar het overzicht