Le Droit Humain
INTERNATIONALE ORDE
DER GEMENGDE VRIJMETSELARIJ
NEDERLANDSE FEDERATIE
© Le Droit Humain - Nederlandse Federatie 2024

Ramses

Naam van de instelling:
Loge Nr: 74 "Ramses"

Contactgegevens:
info -- apenstaartje -- logeramses -- punt -- nl 

Doelstelling en werkwijze: 
De Vereniging heeft ten doel:
a. het beoefenen van de Internationale Gemengde Vrijmetselarij;
b. het uitdragen van de levensbeschouwelijke opvattingen, zoals die liggen besloten in de uitgangspunten van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij ‘Le Droit Humain’.

Beleid:
Het doel tracht Loge Ramses te bereiken door regelmatig rituele bijeenkomsten en gespreksavonden te houden. Het zich concentreren op het rituaal, de rituele handelingen en symbolen leidt tot bezinning en verdieping en een zekere geestelijke gelijk gerichtheid van leden met behoud van volledige vrijheid van denken van elk individu. Anders gezegd: het gaat om een gezamenlijke beleving en een persoonlijke verwerking. Tijdens de bijeenkomsten wordt vaak een bepaald onderwerp besproken in de vorm van een soort inleiding al dan niet gevolgd door een discussie (in de Vrijmetselarij “comparitie” genoemd). Deze inleidingen hebben als regel facetten van het menszijn tot onderwerp en kunnen een toetsing betekenen van de eigen mening.

Het bestuur:
Het dagelijks bestuur van onze vereniging bestaat uit:
- Voorzitter: B. Walles
- Penningmeester: M. Frentrop
- Secretaris: R. Janssen

Beloningsbeleid:
Al onze leden, inclusief het bestuur, zetten zich vrijwillig en onbezoldigd in voor onze vereniging. Er is geen sprake van enig beloningsbeleid.

Activiteiten:
De bijeenkomsten vinden normaal gesproken plaats op de eerste en derde woensdag van de maand van september tot en met juni in Velp. We onderscheiden bijeenkomsten in de Tempel en in de Voorhof. Tijdens de bijeenkomsten in de Tempel werkt men met voorgeschreven handelingen en symbolen (de zgn. rituelen). Het hoofdthema van zo’n bijeenkomst kan zijn een inwijding in een van de drie graden of een lezing gehouden door een Vrijmetselaar. Tijdens de bijeenkomsten in de Voorhof houdt men ook gespreksavonden n.a.v. een lezing. Zo’n lezing noemt men een bouwstuk. Bouwstukken worden “opgeleverd” door een lid van de Loge of een genodigde.
Het overzicht van gehouden en geplande activiteiten is op aanvraag beschikbaar via info@logeramses.nl

RSIN:
‚Äč815667425

Financiële gegevens

De balans en financieel verslag in hoofdlijn zijn hier te vinden.


 

Terug naar ANBI pagina