Le Droit Humain
INTERNATIONALE ORDE
DER GEMENGDE VRIJMETSELARIJ
NEDERLANDSE FEDERATIE
© Le Droit Humain - Nederlandse Federatie 2024

Georges Martin I

Georges Martin I is de naam van onze Vrijmetselaarsloge, maar is tevens de naam van onze vereniging. De vereniging Georges Martin I zorgt voor de financiële huishouding, de organisatie van ledenvergadering en andere facilitaire zaken. Onze vereniging is een ANBI (een algemeen nut beogende instelling) en daarom zijn we verplicht enkele zakelijke gegevens te presenteren op onze website:

Naam van de instelling:
​Georges Martin I

Contactgegevens:
- Adresgegevens: worden verstrekt aan leden en belanghebbenden
- Mailadres: info -- apenstaartje -- georgesmartin -- punt -- nl  (bij voorkeur contact via het contactformulier)

Doelstelling en werkwijze: 
Conform de statuten heeft onze vereniging ten doel:
a. het beoefenen van de Internationale Gemengde Vrijmetselarij;
b. het uitdragen van de levensbeschouwelijke opvattingen, zoals die liggen besloten in de uitgangspunten van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij 'Le Droit Humain'.

Onze vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. het scheppen en in stand houden van optimale omstandigheden waaronder haar leden de Internationale Gemengde Vrijmetselarij kunnen beoefenen;
b. al hetgeen te doen, dat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of ertoe bevorderlijk kan zijn;
c. alle andere wettige middelen die het doel van de vereniging bevorderen een en ander in de ruimste zin van het woord.

Beleid:
Loge Georges Martin I heeft als doel het beoefenen van de gemengde vrijmetselarij in een eigen en diverse omgeving en het bevorderen van de individuele ontwikkeling van haar leden. Wij doen dat door bijeenkomsten te organiseren in onze Tempel of in onze Voorhof. Ook organiseren we bijeenkomsten voor belangstellenden.

Georges Martin I is opgericht in april 1917 en is genoemd naar één van de oprichters van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij 'Le Droit Humain'. Om de twee weken komen we op donderdag bij elkaar in het Logegebouw in de Haagse Galvanistraat. We werken met het Nederlands Rituaal; een Rituaal dat invloeden kent vanuit het humanisme en de theosofie en de masculiene Vrijmetselarij (het Grootoosten der Nederlanden). We werken aan de hand van bouw- en lichtsymboliek en zo geven we invulling aan ons streven om onszelf te leren kennen en betere versies van onszelf te worden.

In de Tempel werken we volgens traditionele gebruiken en Ritualen, bijvoorbeeld voor een inwijding. Daarnaast leveren leden van ons Loge regelmatig een Bouwstuk op. Een Bouwstuk is een lezing over een onderwerp dat het betreffende lid na aan het hart ligt. Dit kan een maatschappelijk, filosofisch of spiritueel thema zijn. Na de oplevering van een Bouwstuk wordt gecompareerd. Dat wil zeggen dat - aan de hand van spelregels - wordt gesproken over het Bouwstuk en dat verschillende meningen en visies op een respectvolle manier naast elkaar worden gelegd.

Om belangstellenden te laten kennismaken met het gedachtegoed van de vrijmetselarij organiseren we avonden voor belangstellenden, waarin je meer te weten kunt komen over de werkwijze van Loge Georges Martin I. Informatie over deze bijeenkomsten is hier te vinden.

Iedereen die aan zichzelf en aan de ‘vooruitgang van de Mensheid’ wil werken en die dit doet vanuit een niet-dogmatische visie en werkwijze, kan na een toetredingsprocedure lid worden van onze Loge. Wil je meer weten over Loge Georges Martin I of ben je eraan toe om deze stap te zetten? Neem contact met ons op via het contactformulier. Serieuze vragen krijgen een serieus antwoord.

Het bestuur:
Het dagelijks bestuur van onze vereniging bestaat uit:
- Voorzitter: E. Lantain
- Penningmeester: R. Feyen
- Secretaris: W. Croes

Beloningsbeleid:
Al onze leden, inclusief het bestuur, zetten zich vrijwillig en onbezoldigd in voor onze vereniging. Er is geen sprake van enig beloningsbeleid.

Activiteiten:
De activiteiten van onze vereniging bestaan uit bijeenkomsten voor onze leden. Gemiddeld twee keer per maand komen wij bijeen.

RSIN:
​816316302

Financiële verantwoording:
Het overzicht van baten en lasten staat op de website van de Loge. Onze vereniging heeft geen winstoogmerk (artikel 2, lid 3 van de statuten).

Terug naar ANBI pagina