Le Droit Humain
INTERNATIONALE ORDE
DER GEMENGDE VRIJMETSELARIJ
NEDERLANDSE FEDERATIE
© Le Droit Humain - Nederlandse Federatie 2024

Caleidoscoop

Naam van de instelling:
Loge Caleidoscoop

Contactgegevens:
- Mailadres: info -- apenstaartje -- logecaeidoscoop -- punt -- nl  (bij voorkeur contact via het contactformulier)

Doelstelling en werkwijze: 
De vereniging heeft ten doel:
a. het beoefenen van de Internationale Gemengde Vrijmetselarij;
b. het uitdragen van de levensbeschouwelijke opvattingen, zoals die liggen besloten in de uitgangspunten van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij ‘Le Droit Humain’.

Beleid:
Het doel tracht Loge Caleidoscoop te bereiken door regelmatig rituele bijeenkomsten en gespreksavonden te houden. Het zich concentreren op het rituaal, de rituele handelingen en symbolen leidt tot bezinning en verdieping en een zekere geestelijke gelijk gerichtheid van leden met behoud van volledige vrijheid van denken van elk individu. Anders gezegd: het gaat om een gezamenlijke beleving en een persoonlijke verwerking. Tijdens de bijeenkomsten wordt vaak een bepaald onderwerp besproken in de vorm van een soort inleiding al dan niet gevolgd door een discussie (in de Vrijmetselarij “comparitie” genoemd). Deze inleidingen hebben als regel facetten van het menszijn tot onderwerp en kunnen een toetsing betekenen van de eigen mening.

Het bestuur:
Het dagelijks bestuur van onze vereniging bestaat uit:
- Voorzitter: B. Walles
- Penningmeester: P. Engels
- Secretaris: M. Frentrop

Beloningsbeleid:
Loge Caleidoscoop is een vereniging zonder winstoogmerk. Leden en bestuurders zijn allen vrijwilligers, alleen onkosten worden vergoed. 

Activiteiten:
Na oprichting vinden de bijeenkomsten normaal gesproken 2x per maand plaats van september tot en met juni in Eindhoven. We onderscheiden bijeenkomsten in de Werkplaats en in de Voorhof. Tijdens de bijeenkomsten in de Werkplaats werkt men met voorgeschreven handelingen en symbolen (de zgn. rituelen). Het hoofdthema van zo’n bijeenkomst kan zijn een inwijding in een van de drie graden of een lezing gehouden door een Vrijmetselaar. Tijdens de bijeenkomsten in de Voorhof houdt men ook gespreksavonden n.a.v. een lezing. Zo’n lezing noemt men een bouwstuk. Bouwstukken worden “opgeleverd” door een lid van de Loge of een genodigde.

RSIN:
‚Äč863011305

Financiële verantwoording:
Een overzicht van de finanën volgt na oprichting

Terug naar ANBI pagina